Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

27 May 2009

Funny little fellows

These funny little fellows are made by the ArtFire Artisan Springtime. Pop over to her shop to see more of her knitted creations! (Click the images to get more info)

De här roliga små filurerna är gjorda av Springtime som säljer på ArtFire. Kila över till hennes shop för att se mera av hennes skapelser. (Klicka på bilderna för mer info)


No comments: