Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

21 April 2010

work work work / jobba jobba joooobbbbaaa!


Off to work in the studio at Hos Rudholms.
All day!
Hoorraaay! :)

Far iväg för att jobba i min syatelje Hos Rudholms.
Hela dagen!
Hurra! :)

No comments: