Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

27 October 2010

My older brother also got a shop! / Nu har brorsan också butik!


Now my older brother have started a business too!
He's got a web shop with the aim to only have products with as little unnecessary
additivies as possible. Good stuff - in short.
Perhaps I should mention that he's worked in a health shop for several years,
and have a Masters degree in medical biology: molecular/cell biology.


Nu har min storebror också startat eget företag!
Han har en nätbutik med målet att bara ha produkter med så lite onödiga tillsatser som möjligt. Bra saker utan skräp alltså. Jag kanske ska nämna att han har jobbat i hälsobutik i flera år och har Magisterexamen i vit biologi (molekylär-/cellbiologi).

No comments: