Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

31 October 2010

Söndagslugn / Sunday calm


Inkluderar att sitta på en bänk och se på gräsander som simmar förbi. / Includes sitting on a bench and watch mallards swimming by.

No comments: