Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

1 December 2010

Hallelujah mob!

Jag önskar att sånt här kunde hända lite mer oftare!

I wish things like this happened more often!

No comments: