Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

12 January 2011

New / Nytt!


Today I will finally take photos of the new things and list online when I get home. Been way too long since I updated my shops.

Idag ska Jag äntligen fotografera alla nya saker och lägga upp på nätet när jag kommer hem. Var allt för länge sedan jag uppdaterade mina nätbutiker.

No comments: