Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

22 April 2011

Lovely day! / Härlig dag!

Hurra för att vara ledig! och då blir både det ena och andra gjort.. som hör till mitt arbete egentligen då.. men hurra!

Idag har jag listat lite nytt på Artfire under tiden som jag slurpat kaffe, lyssnat på fågelsång och känt doften av doftvioler utifrån. Så det är så att säga en Alla tiders dag! :D

Yay for having time off! (Red Letter Day in Sweden) and then both this and that gets finished... that belongs to my work really.. but hooray!

Today I've been listing some new things on Artfire whilst slurping coffee, listening to bird song and felt the scent of sweet violets from outside. So one can sort of say that it is a Smashingly good day! :D


No comments: