Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

11 October 2011

New crochet hat design / ny design på virkade mössor!


I'm working on more crocheted hats, and am making some new designs. Fun!

Jag jobbar på flera nya virkade mössor, och provar nya stilar och modeller. Skoj!

No comments: