Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

7 May 2012

Utställning / Exhibitions

 I'll be taking part in these two exhibitions this summer. 
Just so you know.

Jag kommer vara del av dessa två utställningar i sommar. 
Så vet ni det.
No comments: