Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

3 June 2012

Vernissage! - JuliJuli!

Fia invigningstalar - klädd i skägg förstås!
Fia is making the opening speech - in beard of course!

Snacks


Första luckan i kalendern öppnad!
The  first calender 'window' is opened!

No comments: