Instagram - life and work, Nonsense and wisdom

26 April 2014

Det är inte kappsegling, det är lördag.

Nu drar jag ett streck här.
Dags för nytt igen.
Ja det vet ju inte ni, men nu skriver jag det så här kryptiskt
& för att säga det till mig själv.
--------------------------------------------

Ha en fin lördag!

No comments: